Om oss

Vi, som driver Socks Store, kaller oss selv "verdensinnbyggere", med interesse for handel. For å handle riktig ser vi som åpenbare, ettersom ordene våre er prestisjetunge, ydmyke og responsive. Å respektere internasjonale og nasjonale lover, sivile og skattelover og avtaler, andre avtaler og praksis, ser vi som helt åpenbare. Med stolthet handler vi, og med ære får vi respekt. Derfor skriver vi disse ordene, som et varemerke for SocksStore. Takk for ordene dine.